login

SORGBEARBETNING™ - en väg till läkning och försoning

 

INTE LÄNGRE AKTUELLT!

 

 

EN METOD – ETT HANDLINGSPROGRAM!

Samhällets myter om sorg …

Tiden läker alla sår… Sörj i ensamhet... Var stark för barnens skull… Var inte ledsen ... Ersätt förlusten ... Håll dig sysselsatt ... Livet går vidare…

Klyschor kring sörjandet är många, men inte verksamma. Så hur gör man då när man drabbas av SORG, UTBRÄNDHET, OTILLRÄCKLIGHET ... eller vad det nu kan vara som begränsar och ger gråton, glädjelöshet i vardagen.

Vad är då Sorg?

Sorg är den normala och naturliga känslomässig reaktionen vid en förlust. Hur förlusten upplevs är helt individuellt.

Dödsfall och skilsmässor är oftast oerhört smärtsamma. Att förlora sitt arbete, flytta, gå i pension, övergrepp, relationsproblematik (till partner, förädrar, barn, vänner, kollegor), egen eller andras sjukdom, att mista ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig, är andra exempel på smärtsamma förluster som kan orsaka sorg.

Även utbrändhet och utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg kan ligga bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

Det finns lika många reaktioner på sorg som det finns människor. Det går därför inte att jämföra och inte heller att beskriva hur en normal känslomässig reaktion på en förlust ser ut.

Sorgen är individuell och unik. Det är också de tankar och känslor som förknippas med relationen till det förlorade, oavsett om det är på grund av dödsfall, skilsmässa eller annan orsak.

Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg inte normal eller naturlig och inte heller till mycken hjälp. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera den intellektuellt.

Att känna sorg när man är med om en förlust är som sagt, normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst.

Ett exempel på detta är att sorg ofta förväxlas med depression. Medicinering kan i vissa fall vara till hjälp och tillfälligt lindra symptom som nedstämdhet, ångest, koncentrationssvårigheter, energiförlust, störd sömn och aptit.

Under sorgen väntar glädjen ... en föreläsning av Anders Magnusson