Varmt Välkommen!

November...

Alla Helgons Helg har passerat och många ljus har blivit tända för för både levande och döda. Och vad är egentligen "döden"...? 

Värmen ser ut att stanna kvar ännu en tid och naturen fortsätter att vara i sin växtkraft, vilket trattisarna bevisar. Marken till brädden fylld av dessa "godingar".

Och det politiska läget är som det är... kanske bara att acceptera och lita på att "goda krafterna" kommer att samverka...

Och i vår egen vardag... kan vi själva påverka hur vi vill må och leva. Men det handlar om medvetenhet och mod att stanna upp emellanåt, reflektera över vad du mest av allt vill med resten av ditt liv... och i sakta mak, trampa din egen stig till Närvaro och Gudskraften inom dig.

Tack till Dej som vill vara med i min MINDFUL YOGA på Yogaroom. Vi övar oss tillsammans till att just stanna upp och reflektera över vad som sker just nu samt förbereda oss för nästa steg i livet... varje ögonblick ett nytt "nu", den enda tid vi har... och i det läget kan vi påverka vår framtid mer än vi kan förstå med vårt intellekt... vi planterar små "tankefrön" till det vi mest av allt behöver just nu. Liksom ringar på vatten... ger vi energi i nuet till det som väntar oss i framtiden. Varmt Välkommen!

Yogan

är en gåva från den buddhistiska traditionen till oss här i väst. Vi får ett redskap som hjälper kroppen och sinnet till balans och harmoni. Världen utanför oss förmedlar ett ständigt kaos som skapar konflikter, förvirring och otrygghet... Men med yogan som stöd kan vi alltmer se på världen utifrån ett helt nytt perspektiv. Vi finner samklang med vår inre vägledare, som guidar oss till stillhet och lugn i kropp och sinne... och vi förmår allt mer att vila i tillit inför livet här och nu.

Verket En kurs i Mirakel

är också en gåva, ett viktigt stöd i att skapa och förstå vad livet egentligen handlar om. En daglig dos av visdom och inspiration leder mitt sinne, mina tankar i riktning mot att allt är möjligt och att jag duger som jag Är... 

Så när egots skränande och dömande röst leder mig ner i rädslans träskmarker... förmår jag mig att allt snabbare ta mig upp på den väg som leder till Gud/Kärlek/Universum/Naturen, till den frid som övergår allt förstånd. 

Ett tänkvärt "citat" från Kursen... ;) 

"Vill du vara gisslan hos egot eller värd åt Gud? Du kommer endast att acceptera den du bjuder in. Det står dig fritt att bestämma vem som skall vara din gäst och hur länge han skall stanna hos dig..."  EKIM T-11.II.7:1-3

 "Du kan inte lägga hindren för sant seende åt sidan utan att se på dem, eftersom att lägga åt sidan innebär att döma emot. Om du ser på dem, kommer den Helige Ande att döma dem, och Han kommer att döma sant. Likväl kan Han inte lysa bort det du håller gömt, för du har inte erbjudit Honom det och Han kan inte ta det ifrån dig."  EKIM T-12.II.9.6-8  

Vidare... från En Kurs i Mirakel... 

"Det finns ett sätt att leva i världen som inte är av världen, även om det ser ut vara det. Du ändrar inte utseende, även om du ler oftare. Din panna är klar, dina ögon är lugna. Och de som vandrar i världen på samma sätt som du känner igen sina egna...."

 

Namasté,

Margaretha


 

Här kan du läsa min reseberättelse från Indien - nov 2014...

Om PANTANJALI...

Om vår resa i Thailand jul/nyår 2013...

70 ÅRSFESTEN...

Här en intervju med Tomas Frankell och En Kurs i Mirakel (EKIM)