Varmt Välkommen!

Månaden September...

Ännu lever sommaren kvar och vi får möjlighet att njuta av värme, sol och salta bad. Naturen börjar återta sin kraft och därmed också vi och ett gott "soppår" (svamp) är att vänta...

Vill ge ett riktigt Stort Tack till dej som varit med och format min MINDFUL YOGA under sommarens fredagseftermiddagar. Den blir nu stadigvarande och du kan läsa mer om SYFTET med den yogaformen under fliken "KURSER". Här förenar jag MINDFULNESS och LIVSYOGA (kundalini/medicinsk yoga) som en möjlig väg till mer av lugn och närvaro i kropp och sinne. En bra början inför helgledigheten.

Yogan är verkligen en gåva till att återfinna balans i kropp och sinne. I världen utanför oss kan det ofta vara kaos, men med yogan som redskap får vi insikt om att vi själva kan förhålla oss på ett annat sätt. Vi tar ansvar och väljer medvetet ett annat förhållningssätt... övar oss i att se med vänliga och försonande ögon på oss själva... en rörelse som förenar mer än separerar oss i den här världen...   

Verket En kurs i Mirakel är mitt andra livsredskap för ett balanserat liv. Ger mig daglig dos av inspiration till mer medvetenhet om hur tankar påverkar mitt liv och min vardag. Om nödvändigheten av att vara observant på mitt ego som enbart har sitt fäste i rädslan och än mer medvetet odla Närvaro i mitt Sanna Jag. Ett "sant jag" som finns inom alla människor, men som behöver bli känt för att bli använt. Kursens djupaste mening handlar om försoning och att upptäcka vad som hindrar den naturliga kärlekens flöde i livsprocessen. Alla bär vi på mönster och en förutfattad mening om oss själva och andra... men det går att ändra på! Men kräver vår totala villighet att växa och utvecklas som människa.

Ett tänkvärt "citat" från Kursen... :) 

"Vill du vara gisslan hos egot eller värd åt Gud? Du kommer endast att acceptera den du bjuder in. Det står dig fritt att bestämma vem som skall vara din gäst och hur länge han skall stanna hos dig..."  EKIM T-11.II.7:1-3

 "Du kan inte lägga hindren för sant seende åt sidan utan att se på dem, eftersom att lägga åt sidan innebär att döma emot. Om du ser på dem, kommer den Helige Ande att döma dem, och Han kommer att döma sant. Likväl kan Han inte lysa bort det du håller gömt, för du har inte erbjudit Honom det och Han kan inte ta det ifrån dig."

EKIM T-12.II.9.6-8 

Vidare... från En Kurs i Mirakel... 

"Det finns ett sätt att leva i världen som inte är av världen, även om det ser ut vara det. Du ändrar inte utseende, även om du ler oftare. Din panna är klar, dina ögon är lugna. Och de som vandrar i världen på samma sätt som du känner igen sina egna. Men de som ännu inte varseblivit vägen kommer också att känna igen dig, och tro att du är lik dem, så som du var en gång." EKIM-A.155

Mer om En Kurs i Mirakel och dess innehåll... samt annat som kanske kan inspirera...;)

Sat Nam,

Margaretha

 

 

Här kan du läsa min reseberättelse från Indien - nov 2014...

Om PANTANJALI...

Om vår resa i Thailand jul/nyår 2013...

70 ÅRSFESTEN...

Här en intervju med Tomas Frankell och En Kurs i Mirakel (EKIM)